Lokacija grada

Kotor Varoš je smješten u dolini rijeke Vrbanje, tridesetak kilometara jugoistočno od Banja Luke. Okružen je planinskim masivima: Borje na istoku, Uzlomac na sjeveru, Vlašićem na jugu i obroncima Čemernice na zapadu.
Općina Kotor Varoš graniči sa općinama Teslić, Travnik, Skender Vakuf i Čelinac. Grad je povezan magistralnim putem M-4 sa Banja Lukom na zapadu i Teslićem na istoku. Površina općine je 560 km2. Nadmorska visina općine je od 220m n/m na sjevero-zapadu do 1739m n/m na jugo-istoku. Srednja godišnja temperatura iznosi 10,5 °C.

O gradu, čije ime je Kotor Varoš, postoje mnogi web site-ovi. Znači li to da  o njemu vrijedi govoriti, pisati i prisjećati se. Naravno, jer bilo koji grad, bilo gdje u svijetu, ako je vaš rodni grad rado vam dolazi u sjećanje i misli. Otišao sam davno, kao petnaestogodišnjak u srednju školu i nikada se zapravo nisam vratio u svoj rodni grad. Obitelj je ostala tamo, a ja sam zasnovao svoju obitelj. Moja djeca imaju svoju djecu, a ja sam danas ponosni dida dvije unuke i dva unuka.

Ove stranice nisu službeni web site grada, a posvećujem ih svim kotorvarošanima iz okolice i grada, svim ljudima dobre volje, ma gdje bili. 

Grb Hrvoja Vukčića Hrvatinića, gospodara Donjih kraja.