:::::::::::::::::::::::::::::::: Starim prijateljima, rodnom gradu...
::::::::::::::::::::::::::::::::
Kotor Varoš

Još se klubom vuče
dim od cigareta,
sad su ovdje samo
siluete dvije..

S gitarom u ruci
ostale su tu,
samo zvuk gitara
mir ponoćni para.

Već odavno nema
prijatelja mojih,
razišli se svijetom,
odavno ne brojim…

Dane što su prošli
i mjesece duge,
godine nam bježe,
nebo svija duge.

Prvi mraz je pao,
kose ofarbao,
a misao luta,
gdje sam odrastao.

U čaršiji staroj 
Ispod drevnog grada,
Duša moja luta,
Luta još i sada.

Djetinjstvo i igre,
I ljubavi prve,
Na obali rijeke,
Vrbanja se zove.

U kojem to gradu
Moja duša luta?
Kotor Varoš stari,
Dio mog je puta.

Još se klubom vuče
dim od cigareta,
sad su ovdje samo
siluete dvije...

S gitarom u ruci
ostale su tu,
samo zvuk gitara
mir ponoćni para.

Povijest grada

Područje općine Kotor Varoš je arheološki i povijesno daleko manje istraženo, koliko po svom položaju u odnosu na širi areal zaslužuje. Povijest bilježi, da su na ovim prostorima postojala naselja u dalekoj prošlosti, čak i u periodu neolita. Ovo područje su tada naseljavali Iliri. U IV vijeku p.n.e. na ovo područje su prvi put prodrli Kelti, koji su se u više navrata zadržavali na području BiH.

Pred kraj starog vijeka područje oko rijeke Vrbas, Vrbanje i Sane naseljavalo je tračansko pleme Mezeji. U I vijeku n.e. ovo područje osvajaju Rimljani koji postepeno asimiliraju Mezeje i angažiraju ih u svoje legije i svoju mornaricu. Iz tog perioda postoji više lokaliteta koji ukazuju na rimske građevine: u Šipragama na području Crkvine 1981. godine otkriveni su ostaci ranokršćanske bazilike (III-V vijek); - rimskih opeka nađeno je na više lokaliteta: stari grad Lauš (današnji Lauši u Maslovarama), zatim u Podbrđu i Zabrđu i na ušću potoka Svinjara u rijeku Vrbanju i na putu od Banjaluke za Skender Vakuf. Od IV - VII vijeka ovo područje naseljavaju Južni Slaveni koji su miješajući se sa starosjediocima zadržali do današnjih dana. 
    
Slavenizacijom ovog dijela balkanskog poluotoka tu se formiraju prve državice Južnih Slavena a među njima i prva bosanska država u 10. stoljeću. Prema ljetopisu popa Dukljanina (barskog rodoslova), polovinom 12. vijeka župe Uskoplje, Pljeva i Luka bili su u sastavu Bosne.
Prvi pisani dokumenti o naselju na ovom području datiraju iz 1322., 1323. i 1412. godine. To je povelja Stjepana II Kotromanića (bosanskog bana od 1322. do 1353. godine), koji daruje Vukcu Hrvatiniću 1322. godine župe Danicu i Vrbanju sa gradovima Ključem i Kotorom kao osobni posjed, zato što mu je ovaj pomogao prilikom preuzimanja vlasti u sukobu sa Babunićima. Ovaj feudalni posjed Hrvatinića je kasnije - 1404. godine još više proširio Hrvoje Vukčić Hrvatinić (Stjepančić), koji se nazivao gospodarom Donjih kraja (područje od rijeke Vrbasa do preko Sane, a kasnije još više proširuje).
Iako je Ugarski kraljevi Ludovik I Sigismund, (koji je kasnije osvojio Hrvatsku, Češku i Njemačku) pokušao osvojiti Bosnu, nije mu polazilo za rukom. Čak je ugarski kralj Sigismund I 1411. godine Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću priznao pravo posjeda Donjih kraja. U to vrijeme gradovi Kotor i Zvečaj u Rijesnom kod Banja Luke imali su strateški značaj za obranu Bosanske države.

Od 1519. srednje-vjekovni grad Kotor je pod turskom upravom. Tad se pored naselja Kotor formira naselje Varoš na području današnjeg Donjeg Varoša. Širenjem grada u oba pravca nastao je grad koji je u svom nazivu zadržao oba imena KOTOR VAROŠ, u čiji sastav su ušla naselja: Kotor katolički, Kotor turski, Čepak, Slatina i Varoš, a koji se prvi put pod tim imenom spominje 1889. godine, poslije popisa stanovništva, koje je tada organizirala Austro-Ugarska Monarhija, a koja je odlukom velikih sila anketirala BiH 1878. godine, poslije krvavo ugušenog ustanka protiv turske vlasti 1875. godine. Od 01.12.1918. godine Kotor Varoš je u sastavu Kraljevine SHS, a od 1945. u sastavu FNRJ kasnije SFRJ. Danas je u državi Bosni i Hercegovini.